خط تولید کنسرو تن ماهی

خط تولید کنسرو تن ماهی

ظرفیت : از 5000 الی 100000 عدد قوطی در روز
نوع خط تولید : خط تولید کنسرو ماهی

خط تولید کنسرو تن ماهی دارای ماشین آلات زیر می باشد :

 

خط تولید کنسرو تن ماهی - به سفارش شرکت تولید کننده کنسرو در کشور ترکیه - ساخت شرکت سیمرکو 

خط تولید کنسرو ماهی - اورهال شده توسط شرکت سیمرکو